Privacyverklaring

Bovemij verwerkt persoonsgegevens in lijn met de wet- en regelgeving, en valt daarmee onder de werking van de Europese Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. In deze privacyverklaring lees je hoe Bovemij omgaat met jouw persoonsgegevens als jij bij ons solliciteert.

Wat doen we precies met jouw persoonsgegevens?

Bovemij hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het verstrekken van je gegevens via dit portaal ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Bovemij en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt ten behoeve van jouw sollicitatieprocedure bij Bovemij. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Van wie kunnen wij gegevens ontvangen?

Bovemij verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks, via de webpagina van Bovemij (https://werkenbij.bovemij.nl) of via de interne vacaturesite. De sollicitant maakt, om te kunnen solliciteren, een account aan waar deze zijn gegevens achterlaat. Bovemij verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: NAW, e-mailadres, telefoonnummer, motivatie, CV, opleiding (scholing, cursussen, enz.) werkervaring, talenkennis, referenties en wel/niet in bezit rijbewijs. Bij eventuele indiensttreding kan Bovemij aanvullende gegevens uitvragen.

Bewaartermijnen

Bovemij bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard, en van sollicitanten die hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven maximaal 1 jaar. Deze periode kan jaarlijks met een jaar worden verlengd. Je ontvangt daarvoor een e-mail met de vraag of je ons toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren. Indien je een vacature-alert aanmaakt worden je gegevens automatisch een jaar bewaard.

Nadat de periode is verstreken waarin de gegevens van een sollicitant worden bewaard, worden de gegevens geanonimiseerd, wat betekent dat persoonlijke informatie uit ons systeem wordt verwijderd. Alleen niet-identificeerbare gegevens worden bewaard voor rapportagedoeleinden. Bij eventuele indiensttreding worden de gegevens niet verwijderd. De gegevens worden verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy.

Beveiliging

We vinden het bij Bovemij erg belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Wanneer er onverhoopt toch iets mis gaat, dan komen wij in actie. Dit doen we ook bij datalekken, die we als dat nodig is zowel aan jou als aan de toezichthouder melden. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen als ze deze daadwerkelijk nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Rechten van betrokkenen 

Als je vragen hebt over je privacy of specifiek je persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten: 

  • Recht op inzage. Dat is jouw recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we van jou verwerken. 
  • Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om door ons ‘vergeten’ te worden. Maar vanwege wettelijke bewaartermijnen kunnen we vaak niet alle persoonsgegeven wissen.
  • Recht op correctie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die we van jou verwerken te laten corrigeren. 
  • Recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere soortgelijke partij. 
  • Recht op beperking van verwerking. Het recht om ons te verzoeken minder gegevens van jou te verwerken. Een en ander moet wel mogelijk zijn met het oog op onze dienstverlening en wettelijke verplichtingen.
  • Recht op een menselijke beslissing, ofwel het recht op een menselijke blik in aanvulling op geautomatiseerde besluitvorming en daaraan verbonden profilering.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Ten slotte heb je recht op duidelijke informatie over wat we met jouw persoonsgegevens doen. Dat recht vullen we m.n. in middels deze privacyverklaring.

Wil je een beroep doen op een van bovenstaande rechten, dan kun je daarvoor dit contactformulier invullen. Het is ook mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen. Let erop dat je altijd duidelijk aangeeft en aantoont wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon doorgeven, aanpassen of verwijderen. Dit geldt ook als je een bezwaar hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van je persoonsgegevens. Wij nemen vragen en bezwaren zo snel als mogelijk in behandeling en reageren uiterlijk binnen 1 maand. Wij doen er alles aan om je daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens of jouw verzoek inzake je persoonsgegevens omgaan? Voor vragen en klachten omtrent jouw privacy in relatie tot Bovemij kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Bovemij NV, Winand Swelsen. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn hieronder opgenomen. Ook kun je een klacht over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je leest er meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Privacyverklaring en wijzigingen 

Bovemij behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het verdient dus aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 

Deze privacyverklaring dateert van juni 2024. 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming  

Bovemij NV, Functionaris Gegevensbescherming, Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, privacy@bovemij.nl.