Wilbur Damen aan het woord

Wilbur Damen heeft in 2012 de overstap gemaakt van een groot actuarieel adviesbureau naar Bovemij. Hij startte als Actuaris, maar werkt sinds 2021 als Financial Risk Manager. Wat houdt zijn werk in? En waarom werkt hij bij Bovemij?

Wilbur, je bent op een feestje en er wordt aan je gevraagd wat voor werk je als Financial Risk Manager doet. Wat is daarop je antwoord?

‘Als Financial Risk Manager houd ik me bezig met het kwantificeren van financiële risico’s binnen de verzekeraar. Hierbij richt ik me met name op rendement, maar ook op kapitaalbeheer, beleggingen en risicomanagement. Ik houd mij voortdurend bezig met de kans dat risico’s optreden en de invloed ervan op de financiële positie van Bovemij. Vanuit mijn kwantitatieve achtergrond – als econometrist en actuaris – en op basis van zoveel mogelijk betrouwbare en relevante informatie, probeer ik dat zo goed mogelijk te benaderen en te vertalen naar beleid. Het verschil met mijn vorige functie als Actuaris is met name de focus. Als actuaris hield ik me vooral bezig met verzekeringstechnische risico’s, zoals hoeveel premie is benodigd of hoeveel geld moeten we reserveren. Als Financial Risk Manager kijk ik meer naar  het algemene financiële profiel van de organisatie: wat zijn onze financiële en strategische doelstellingen en hoe bereiken we dat op een verantwoorde wijze?’

Hoe ziet jouw dagelijkse werkdag eruit?

‘Dat is heel wisselend. Sommige dagen zit ik veel in overleg met bijvoorbeeld mensen van de actuariële, financiële of controlling afdelingen, of met directie of andere werkgroepen in het bedrijf. Contact met de eindklant heb ik niet of nauwelijks. Ik ben voornamelijk op de achtergrond aan het werk. Als ik niet in overleg ben, ben ik op de computer bezig. Bijvoorbeeld om berekeningen en analyses te maken in Excel of met het opstellen en evalueren van beleid. Zo ben ik nu bezig met een update van ons Voorbereidend Crisisplan, maar heb ik de laatste tijd ook veel scenario-berekeningen van onze solvabiliteitspositie gemaakt en ben ik betrokken bij de implementatie van de CSRD, oftewel de Europese richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging.’

Wilbur Damen zit achter een laptop.

"Bij Bovemij word je gezien. Je doet ertoe!"

Hoe ziet jouw team eruit?

‘Als Financial Risk Manager ben ik onderdeel van het actuariële team van Bovemij. Dit team bestaat uit acht personen, zowel mannen als vrouwen, en wordt aangestuurd door de manager actuariaat. Het is wel te merken dat Bovemij gegroeid is sinds ik in 2012 in dienst kwam. Toen waren met maar vier personen. We hebben allemaal een wiskundige achtergrond en de gemiddelde leeftijd in ons team ligt tussen de 30 en 55 jaar. We werken veel samen met elkaar, maar ook met andere afdelingen, zoals de financiële, operationele en commerciële afdelingen.’

Met welk gevoel begin jij jouw werkdag?

‘Met een fijn gevoel! Bovemij is een relatief klein bedrijf, waardoor de lijntjes heel kort zijn. Je spreekt met iedereen en je kent elkaar. Dat vind ik een fijne sfeer om in te werken. Voorafgaand aan mijn werkdag maak ik vaak al een planning in mijn hoofd: welke afspraken heb ik en met welke berekeningen ga ik vandaag aan de slag?’

Waarom zou je mensen wel of niet aanraden bij Bovemij te werken?

‘Ik zou iemand aanraden bij Bovemij te gaan werken als je openstaat voor een bedrijf met een brede blik dat constant in beweging is. Er wordt bij Bovemij van je verwacht dat je meteen volledig meedraait en je krijgt meteen veel verantwoordelijkheid. Dingen die je zegt worden meteen serieus genomen. Je moet hier een beetje sterk voor in je schoenen staan, daar wordt veel waarde aan gehecht. Bovendien krijg je bij Bovemij veel kansen en word je gezien: je bent hier niet een nummer.’

"Je krijgt hier veel verantwoordelijkheid"