Didar Rashid aan het woord

Didar wist eigenlijk altijd al dat zij Jurist wilde worden. Na haar master Rechtsgeleerdheid met specialisatie in Burgerlijk Recht deed zij diverse werkervaring op binnen haar vakgebied, waaronder in de financiële sector. In haar laatste baan miste ze de brede toepassing van het recht. Ze zag een vacature voorbijkomen bij Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM) en solliciteerde. Daar zit ze nu helemaal op haar plek als Jurist Civiel. Lees hieronder meer over Didar’s ervaring en haar werk bij Bovemij.

Jurist Civiel

‘Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM) is in 1993 opgericht op verzoek van Bovemij en verleent als onafhankelijke stichting rechtsbijstand aan zowel zakelijke als particuliere relaties van Bovemij en haar volmachten. Als Jurist Civiel houd ik me bezig met civielrechtelijke zaken. Een geschil kan bijvoorbeeld gaan om een garagehouder die een auto heeft verkocht aan een consument, die zich vervolgens binnen een korte periode meldt met klachten over de auto. Ik onderzoek dan rechten en verplichtingen van de garagehouder om vervolgens zijn of haar belangen te behartigen. Andersom kan ik in zo’n situatie ook een consument verdedigen. Ook geschillen op het gebied van huurrecht, burenrecht en aannemingsrecht kunnen bij mij terechtkomen . In alle zaken staat het belang van de cliënt centraal: wat wil hij of zij bereiken en hoe kan ik helpen dat doel te realiseren? Bij iedere stap in zo’n proces denk je goed na over de gevolgen voor je cliënt.’

Werkdag

‘Gedurende de dag heb ik contactmomenten met een of meer van mijn cliënten of een wederpartij. Dat kan een fysieke ontmoeting zijn, maar ook telefonisch of via de mail. Tussendoor ontvangen we telefoontjes via de receptie van mensen die kort juridisch advies willen. Aan hen verleen ik advies op afstand. Als dat niet toereikend is, nodigen we de betreffende persoon uit om het geschil bij ons aan te melden. De rest van mijn tijd steek ik onder andere in het verdiepen in een dossier of het schrijven van brieven of processtukken. Als Jurist heb je te maken met deadlines en termijnen die je moet halen. Ik vind dat fijn. Je werkt daardoor efficiënt en het motiveert mij.’

Foto van collega Didar Rashid.

"Het geeft me energie om zoveel kennis op te doen"

Kennis delen

‘In mijn werk heb je je collega’s nodig. Het is belangrijk om kennis met elkaar uit te wisselen. We verzamelen interessante jurisprudentie en delen relevante onderwerpen met elkaar. Door samen in gesprek te gaan, leer je nieuwe materie én doe je ervaring op voor in je eigen zaken. Het is altijd goed om te sparren, anders blijf je vasthouden aan je eigen gewoontes. Naast de gesprekken die ik heb met mijn collega’s, volg ik ook cursussen, lees ik tijdschriften en houd ik de actualiteiten goed in de gaten.’

Persoonlijke ontwikkeling

‘Ik wilde altijd al Jurist worden. Het geeft me energie om zoveel kennis op te doen. Ik weet wat er dagelijks speelt en voel me nauw betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Al die kennis maakt je levenswijs en het voegt iets toe aan je persoonlijke ontwikkeling. Die leer- en nieuwsgierigheid is naar mijn idee heel belangrijk in ons vak.’

Humor

‘Er wordt bij ons op de afdeling veel gelachen. We zijn voortdurend bezig met serieuze zaken, maar maken er samen wel echt een feestje van. Dat motiveert enorm! Een sociale omgeving zoals hier is binnen mijn vak lang niet altijd vanzelfsprekend. Bovemij doet er veel aan om die omgeving te creëren en te behouden. Ik voel in alles de persoonlijke benadering. Dat begint bijvoorbeeld al bij het leuke introductiepakket dat je ontvangt of een persoonlijke parkeerplaats op je eerste werkdag. Ik denk dat dat heel waardevol is binnen een organisatie.’

“De persoonlijke benadering voel je in alles"